Attefallshus – en bygglovsbefriad komplementbyggnad

Attefallshus, Attefallstuga

Attefallshus/Attefallstuga av typ 3 (New England) med sovloft och stor vikdörr på gavel.

Ett Attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som får vara max 25 m2. Att uppföra eller bygga till ett Attefallshus inom detaljplan kräver inget bygglov, men däremot en anmälan till byggnadsnämden.
Källa: Boverket.se

Planritning – typ 1
Planritning – typ 2
Planritning – typ 3