Friggebod – en mindre komplementbyggnad

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter.
Källa: www.boverket.se